Chcete nižší náklady na hnojiva?

Kolik jsme ušetřili díky variabilní aplikaci fosforu?

Zkušenosti Rolnické společnosti Lesonice

Ing. Martina Novotná

specialista precizního zemědělství


  • V roce 2020 jsme poprvé vyzkoušeli vzorkování půd
  • Laboratorní analýza ukázala různé úrovně zásobenosti P na pozemku
  • Mapa ukazuje naměřenou zásobu P na pozemku
  • Pro zpracování map a vytvoření aplikační mapy jsme využili program FARM EFFECT
  • Je patrné, že červené plochy jsou silně podzásobené, ale zelené části pozemku hnojení fosforem nepotřebují
Vysledky-v-praxi-I

Rozhodnutí pro variabilní hnojení fosforem

Laboratorní rozbor vzorků půd ukázal rozdílnost stanovišť na pozemku. Variabilní hnojení bylo logickou volbou. Vybrané hnojivo: trojitý superfosfát. Celková výměra: 311 ha.

Vysledky-v-praxi-I

Výsledný efekt očima zákazníka

  • Díky variabilní aplikaci jsme doplňovali výživu fosforem přesně v míře, jaká byla pro daný pozemek a pěstovanou plodinu potřeba
  • Ušetřené množství hnojiva: 3.243 kg 
  • Finanční úspora: 30.494 Kč


Chcete také hnojit efektivně?