Vyplatí se vzorkovat na 30 ha?

EKONOMIKU FARMY tvoří dílčí pozemky. V rámci jedné farmy mohou být zásadně odlišné.

Vysledky-v-praxi-III

Zkušenosti Statku Miroslav

Ing. Kamil Poul

Hlavní agronom

 • Mapa ukazuje, jak pestré pH mohou mít pozemky jedné farmy. Zóny, kde je půda extrémně kyselá (tmavě červené), mohou sousedit s oblastmi neutrálními až alkalickými (zelená, modrá).
 • Jedině odběrem vzorků půdy a jejich laboratorním rozborem zjistíme skutečné pH na pozemcích
 • Jedině s reálnými daty se můžeme správně rozhodnout o dávkách vápnění/ hnojení pro každý konkrétní pozemek

Porovnání nákladů na plošné a variabilní vápnění

Vysledky-v-praxi-III

Pozemek 30 ha: plošné vápnění

 • Mapa ukazuje silně rozdílné naměřené pH na pozemku
 • Pokud bychom vápnili celý pozemek běžnou plošnou dávkou 2t/ ha, spotřebovali bychom 60 t vápence
 • Cena standardního vápnění při ceně 1.300 Kč/ tuna by byla:
  78.000 Kč


Investice do vzorkování a analýzy mají okamžitou návratnost

Vysledky-v-praxi-III

Pozemek 30 ha: variabilní vápnění

 • Na aplikační mapě vidíme, že vápnit je třeba jen na červené a žluté zóně, tzn. na půdách kyselých, s pH < 6,5
 • Modrá a zelená plocha pozemku má pH neutrální, 6,9 -7,4 a tedy vápnit není potřeba
 • Spotřeba vápence při variabilním vápnění: pouze 24 t
 • Úspora oproti plošnému vápnění: 60 t - 24 t = 36 t
 • Finanční úspora: 36 x 1300  Kč = 46.800 Kč
 • Náklady za vzorkování a analýzy: 300 Kč/ ha, tzn. na 30 ha činí: 9.000 Kč
 • CELKOVÁ ÚSPORA: 46.800 - 9.000 = 37.800 Kč


Chcete také uspořit na vápnění?

  Napište si o konzultaci!