Co přinese variabilní vápnění?

Variabilní aplikací na celé výměře násobíme ekonomický efekt

Zkušenosti podniku Agro Mohelno

Ing. Tomáš Říha, 

Hlavní agronom

  • V roce 2021 jsme se rozhodli ovzorkovat celou výměru obhospodařované půdy
  • Důvodem byl mimo jiné fakt, že jsme nebyli spokojeni s výsledky AZZP
  • Vzorkování realizovala firma ADW AGRO, stejně jako následné zpracování aplikačních map v zákaznickém portálu FARM EFFECT
  • Výsledky ukázaly velké rozdíly oproti údajům AZZP, zejména v hodnotách pH
Vysledky-v-praxi-II

Cílem variabilního vápnění je vyrovnané správné pH na celém pozemku.


Vysledky-II

Výsledný efekt očima zákazníka

  • Plošná dávka vápence: 2 t/ ha
  • Variabilně aplikovaná dávka: 1,64 t/ ha
  • Celková výměra: 113,38 ha
  • Ceníková cena vápence v době aplikace (22.6.2023), bez dopravy: 1290 Kč/t
  • Úspora na vápenci: 41,16 tun
  • Úspora finanční: 53.096 Kč

Ukázka rozdílného dávkování vápence, na 3 různých pozemcích

Vysledky-v-praxi-II

Vysledky-v-praxi-II

Vysledky-v-praxi-II

Chcete také uspořit na vápnění?

  Napište si o konzultaci!