Laboratoř

Měříme živiny v půdě i krmivech. Pomáháme efektivitě rostlinné i živočišné výroby.


Puda-a-mlade-rostlinky

Laboratorní rozbory půdních vzorků

Vyhodnocujeme tyto půdní parametry:

  • obsah makroprvků: P, K, Mg, Ca, S
  • obsah mikroprvků: B, Cu, Fe, Mn, Zn, Na
  • pH půdy
  • organickou hmotu 
  • KVK = kationtovou výměnnou kapacitu
  • klíčové poměry živin: K : Mg, Ca : Mg
Zajímá mě rozbor půdních vzorků?  


Výsledky půdních rozborů z naší laboratoře dostanete do 14 dnů.


Rozbor živin v objemných krmivech

  • analyzujeme živinové parametry u pícnin, siláže, senáže i TMR
  • získáte přehled o živinách, parametrech pro výpočet DCAD, rozpustnosti živin a celkové organické stravitelnosti krmiva
  • využíváme NIR analýzu, kterou kalibrujeme v americké Dairyland Laboratories pomocí "mokré chemie"
  • výsledky dodáváme do 3 dnů 
   Mám zájem o analýzu živin v krmivech?   
Laborator-silaz


Řízením živin v objemných krmivech můžete zvyšovat užitkovost, nebo snižovat náklady.