Rozbor půdy

Díky rozboru půdy dokážeme hnojiva dávkovat přesně.

Puda-kvalitni

Kdy se vyplatí měřit živiny v půdě?

Vždy, když:

 • Pozemky neposkytují očekávaný výnos 
 • Nemáme vyrovnanou kvalitu produkce
 • Vysoká cena vstupů nutí hledat, kde ušetřit
 • Nechceme hnojit zbytečně
   EFEKT OKAMŽITÉ NÁVRATNOSTI   

Pokud měříme, pracujeme s reálnými hodnotami parametrů v půdě.

Vzorkovac-s-obsluhou

Jak odebíráme vzorky?

 • Stanovíme odběrové body na půdním bloku
 • Každý odebíraný bod má své číslo podle souřadnic GPS
 • Odebereme vzorky půdy vlastním vzorkovačem
 • Na každý bod provedeme min. 25 vpichů, abychom získali reprezentativní vzorek půdy
 • Vzorek půdy označíme číslem odběrového bodu a odešleme do laboratoře
Zajímá mě rozbor půdy

Rozbory půdy zahrnují analýzu chemických, fyzikálních a biologických vlastností půdy.

Jak podrobný je laboratorní rozbor?

ANALYZUJEME:

 • obsah makroprvků: P, K, Mg, Ca, S
 • obsah mikroprvků: B, Cu, Fe, Mn, Zn, Na
 • pH půdy
 • organickou hmotu 
 • KVK = kationtovou výměnnou kapacitu
 • klíčové poměry živin: K : Mg, Ca : Mg

Rozbor živin provádíme metodou Mehlich III., s analytickou koncovkou ICP-OS. Výsledky dostanete do 14 dnů.


Chci vědět, kolik živin máme v půdě

Analyza-vzorku-Obsah-P-na-pozemcich

S dostatkem informací o stavu půdy se můžete správně a racionálně rozhodovat.

Agronom-u-mlade-kukurice

Vyplatí se udělat rozbor půdy?

 • Ano. V drtivé většině případů dosáhnete okamžité úspory nákladů na vápnění/ hnojení.
 • Dlouhodobě Vám rozbory pomáhají udržovat zásobu půdních živin a mít půdu úrodnou a zdravou.
 • Až 40 % hnojiv se aplikuje zbytečně. Vy už nemusíte.


  Kolik vzorkování ušetřilo na 30 ha?