Proč potřebujeme efektivní farmy?

Potřebujeme soběstačné zemědělství, které produkuje zdravé, výživově hodnotné potraviny.

Sklizen-proc-potrebujeme-efektivni-farmy

Posledních 80 let hospodaření v konvenčním zemědělství má za následek:


 • Stále klesající stavy hospodářských zvířat 
 • Do půdy vstupuje stále méně organické hmoty a živin v organické formě 
 • Chybí navracení živin (a org. hmoty) do půdy ve formě vedlejších sklizňových produktů (sláma, chrást...)
 • V půdě jsou nízké dávky zásobních minerálních živin
 • Klesá množství přístupných živin v půdě (= vyčerpání půdy)
 • Do půdy se dodává nevyvážený poměr živin (cca 90 % tvoří dusík)
 • Neřeší se špatné pH půdy

Deficit živin v půdě ohrožuje výnosy a kvalitu produkce.

Extenzivní hospodaření vyčerpalo půdu i zemědělské podniky

 • Na většině orné půdy v ČR je kyselá půdní reakce 
 • Snižuje se vodní kapacita půdy
 • Nalézáme polutanty a rezidua pesticidů v půdě a vodě
 • Půda je více ohrožena erozí (vodní, větrnou)
 • Vyčerpávají se zásoby živin z minulosti, což hrozí deficitem v budoucnosti
 • Rostou náklady na výrobu (hnojiva, pesticidy, energie, práce, daně…) a stagnují výkupní ceny komodit

Puda-suchaMnoho farem a zemědělských družstev si již tento kritický stav uvědomuje.


Ekonomické výsledky jsou nestabilní, náklady vysoké, výkupní ceny rozkolísané.

Výnosy začínají ukazovat, že se dlouhá léta produkovalo na dluh.

Puda-a-mlada-psenice

Řešení je navrátit půdě živiny

 • Množství živin, které ve sklizni odvezeme, musíme půdě vrátit.
 • Je-li půda vyčerpaná a podzásobená, je třeba jí postupně zásoby živin doplnit.
 • Jedině správně obhospodařovaná půda poskytuje živiny a energii rostlinám a produkuje výnos v požadovaném objemu a kvalitě.
 • Abychom mohli množství živin v půdě řídit, musíme ho znát.
 • FARM EFFECT Vám poskytne nejpřesnější a nejkomplexnější informace o půdě a plodinách, jaké jsou při současných technologických možnostech dostupné.
ŘÍZENÍ ŽIVIN POMŮŽE EFETIVITĚ VAŠÍ FARmy

 

Zapojením do programu FARM EFFECT realizujete PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Potraviny-1

Dosahujte zdravého a efektivního hospodaření na úrovni celé farmy.

Podílejte se s námi na zlepšení kvality zemědělské produkce v ČR. Pomáhejme pomocí nástrojů moderního zemědělství k navrácení výživové hodnoty do našich potravin. Zlepšujme společně výživu a zdraví lidí. Přispívejme efektivním farmařením k potravinové soběstačnosti naší země.

  Zajímá mě precizní zemědělství